קבוצת מקצועני פרסום בגוגל – סיכום פעילות #11

קבוצת מקצועני פרסום בגוגל – סיכום פעילות #11