קבוצת מקצועני פרסום בגוגל – סיכום פעילות #2

קבוצת מקצועני פרסום בגוגל – סיכום פעילות #2