קבוצת מקצועני פרסום בגוגל – סיכום פעילות #7

קבוצת מקצועני פרסום בגוגל – סיכום פעילות #7