קבוצת מקצועני פרסום בגוגל – סיכום פעילות #4

קבוצת מקצועני פרסום בגוגל – סיכום פעילות #4