חיבור טופס אלמנטור אל מערכת הלידים

חיבור טופס אלמנטור אל מערכת הלידים

מדריך חיבור טופס אלמנטור אל מערכת הלידים

קישור גנרי ל- WEBHOOK:

http://proxy.leadim.xyz/apiproxy/global/repost_elementor.ashx?lm_form=XXXXX&lm_key=YYYYYYYYYY&lm_redirect=no